Zorg En Technologie

Start platform Zorg en Technologie

Start platform Zorg en Technologie

Welkom op het Zorg en Technologie platform.

Lees meer

Over het practoraat

Het practoraat Zorg en Technologie is een expertiseplatform met een onderzoekscomponent waarbij de nadruk ligt op vakinhoudelijke vernieuwing. Het doel van het practoraat is professionals op te leiden die een grote bijdrage gaan leveren aan de acceptatie, adoptie en implementatie van zorgtechnologie in de beroepspraktijk. Dat betekent dat studenten zorgtechnologie omarmen, het als normaal zien en met de technologie kunnen werken. In een constante veranderende beroepspraktijk, om de kwaliteit van de zorg te verhogen en de zorgprofessionals te ontlasten.

 

Onderwijs

Op welke manier integreren we zorgtechnologie binnen het gehele curriculum?

Welke technologieën worden in de beroepspraktijk gebruikt en hoe nemen we deze technologieën mee in ons onderwijs?

Op welke manier integreren we onderzoek en onderzoekend vermogen in de zorg- en welzijnsopleidingen

Preventie

Welk aandeel kan zorgtechnologie leveren aan het terugdringen van ongezonde leefstijl en een ongezonde leefomgeving?

Op welke manier kunnen er innovatieve technologieën ingezet worden om de vitaliteit op een leuke manier te verbeteren?

Kan zorgtechnologie ingezet worden bij het voorkomen van vroegtijdig uitvallen en ziekteverzuim onder zorgprofessionals?

Anders werken leren en innoveren

Op welke manier kan er multidisciplinaire en multilevel in hubs/fieldlabs geëxperimenteerd worden met zorgtechnologie?

Welke bijdrage kan het mbo leveren aan het testen van innovaties en aanpassen van bestaande werkwijzen van zorgtechnologie voor de beroepspraktijk?